คู่มือแนะนำการสืบค้น

1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.agritechdata.com

2. ท่านสามารถเลือกสืบค้นรายการฐานข้อมูล

  1. แยกตามประเภทโดยไปที่เมนู ฐานข้อมูล (สหกิจศึกษา ปัญหาพิเศษ โครงงานพิเศษ) จะปรากฏลิสต์รายการ ท่านสามารถดูรายละเอียดได้โดยกดที่รูปแว่นขยายท้ายรายการนั้นๆ เพื่อแสดงข้อมูล
  2. พิมพ์คำที่ต้องการสืบค้น ในช่อง Search (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, ปีที่จบ, หรือ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา) จากนั้นกด enter ระบบจะแสดงรายการสืบค้น ท่านสามารถดูรายละเอียดได้โดยกดที่รูปแว่นขยายท้ายรายการนั้นๆ เพื่อแสดงข้อมูล

 

 

 

 

 

3. หากท่านต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ท่านจะต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบ (หากยังไม่ได้ลงทะเบียนจะต้องทำการ sign in ทื่นี่ จากนั้นให้ท่านเข้าไปยืนยันตัวตนผ่านลิงค์ที่ส่งผ่าน email ที่ได้ลงทะเบียนไว้)

© 2017 ระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา โครงงาน และปัญหาพิเศษ ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง